statystyka pytania na egzamin 2

13.jaka jest istotnosc wspolczynnika regresji ?przy pomocy jakiego testu ?- t Istotność współczynników regresji jest różna, to czy dany współczynnik istotnie różni się od zera czy nie sprawdza się przy pomocy testu t Studenta 14.jak oblicza sie standaryzacje zmiennych i kiedy? Każde dane można zawsze standaryzować. Wyniki pojedynczych osób zamienia się na wartości standaryzowane czyli…

Czytaj dalej

Statystyka pytania na egzamin

. Co jest celem rotacji varimax? 2. Co jest przyporządkowane każdej wartości zmiennej w histogramie skumulowanym? 3. Co należy obliczyć, aby określić siłę wpływu manipulacji eksperymentalnej w analizie wariancji? 4. Co oznacza pojęcie estymator efektywny? 5. Co oznacza wartość współczynnika tolerancji w analizie regresji bliska 1? 6. Co to jest macierz rotowanych składowych? 7. Czego…

Czytaj dalej

Analiza statystyczna i jej zalety

Analiza statystyczna to ciężki orzech do zgryzienia – Powie student psychologii lub medycyny oraz świeżo upieczony doktorant. Analiza statystyczna – Badania naukowe i badania marketingowe są najczęściej wykonywanymi czynnościami w biznesie i polu akademickim. Wymagają one zazwyczaj doskonałego przygotowania w formie zaawansowanej metodologii i wykorzystania specjalistycznych urządzeń pomiarowych. Wiążą się z tym oczywiście wysokie nakłady finansowe…

Czytaj dalej

Metody statystyczne w nauce i biznesie

Metody statystyczne w nauce i biznesie jako klucz do wiedzy. Świat jest zbyt skomplikowany i zmienny by uchwycić jego przemiany i kierunek rozwoju gołym okiem. W celu sprawdzenia tendencji rozwoju, trendów i nieprzypadkowości zjawisk przeprowadza się zaawansowane eksperymenty i badania mające na celu zebranie informacji o tych zjawiskach. Zbieranie danych to trudny proces, można go…

Czytaj dalej