Statystyka pytania na egzamin 4

– za pomocą wartości jakiej statystyki najczęściej podawane są wyniki Kruskalla – Wallisa, test Friedmana za pomocą wartości rozkładu normalnego standyryzowanego z, czyli o średniej 0 i odchyleniu stand 1 siła efektu i moc testu 7. Jakie są wartości d Cohena dla trzech poziomów wielkości efektu 0,2 słaby efekt, 0,5 – średni, 0,8 – duży…

Czytaj dalej

Statystyka pytania na egzamin 3

Temat 7: 2. Kiedy można popełnić błąd I rodzaju a kiedy błąd II rodzaju (s. 395) kwestionariusz psychologiczny on line  – błąd I rodzaju (alfa)- polega na odrzuceniu hipotezy zerowej wtedy, gdy powinna być przyjęta; to ogłaszanie zależności, których w rzeczywistości nie ma, tzw. błąd radykała. -błąd II rodzaju (beta)- polega na przyjęciu hipotezy zerowej…

Czytaj dalej

statystyka pytania na egzamin 2

13.jaka jest istotnosc wspolczynnika regresji ?przy pomocy jakiego testu ?- t Istotność współczynników regresji jest różna, to czy dany współczynnik istotnie różni się od zera czy nie sprawdza się przy pomocy testu t Studenta 14.jak oblicza sie standaryzacje zmiennych i kiedy? Każde dane można zawsze standaryzować. Wyniki pojedynczych osób zamienia się na wartości standaryzowane czyli…

Czytaj dalej

Statystyka pytania na egzamin

. Co jest celem rotacji varimax? 2. Co jest przyporządkowane każdej wartości zmiennej w histogramie skumulowanym? 3. Co należy obliczyć, aby określić siłę wpływu manipulacji eksperymentalnej w analizie wariancji? 4. Co oznacza pojęcie estymator efektywny? 5. Co oznacza wartość współczynnika tolerancji w analizie regresji bliska 1? 6. Co to jest macierz rotowanych składowych? 7. Czego…

Czytaj dalej

Analiza statystyczna i jej zalety

Analiza statystyczna to ciężki orzech do zgryzienia – Powie student psychologii lub medycyny oraz świeżo upieczony doktorant. Analiza statystyczna – Badania naukowe i badania marketingowe są najczęściej wykonywanymi czynnościami w biznesie i polu akademickim. Wymagają one zazwyczaj doskonałego przygotowania w formie zaawansowanej metodologii i wykorzystania specjalistycznych urządzeń pomiarowych. Wiążą się z tym oczywiście wysokie nakłady finansowe…

Czytaj dalej

Metody statystyczne w nauce i biznesie

Metody statystyczne w nauce i biznesie jako klucz do wiedzy. Świat jest zbyt skomplikowany i zmienny by uchwycić jego przemiany i kierunek rozwoju gołym okiem. W celu sprawdzenia tendencji rozwoju, trendów i nieprzypadkowości zjawisk przeprowadza się zaawansowane eksperymenty i badania mające na celu zebranie informacji o tych zjawiskach. Zbieranie danych to trudny proces, można go…

Czytaj dalej

Analiza statystyczna

Analiza statystyczna – poddawanie analizie danych mogących nieść prawdę lub praktyczne zastosowanie. Analiza statystyczna wstęp – Opracowania naukowe pisane są przez specjalistów z określonej dziedziny wiedzy. Są to ludzie na tyle kompetentni i z dużą wiedzą, by byli oni w stanie redagować i tworzyć pozycje, na których będą bazować inni. W takich opracowaniach pojawiają się…

Czytaj dalej

Statystyki – jakie jest ich znaczenie?

Czy opracowywanie statystyk ma sens i jakiekolwiek znaczenie? Na pewno tak, skoro tworzy się je od lat i do tej pory. Statystyki pozwalają obrazować wyniki prowadzonych badań. Są przydatne wtedy, kiedy chce się zobaczyć natężenie i skale danego zjawiska. Analizy statystyczne pozwalają bardzo wyraźnie zobrazować to, jak zmienia się rzeczywistość, w której żyje człowiek. Bo…

Czytaj dalej

Analizy statystyczne

Analizy statystyczne – Bez analiz statystycznych nie ma nauki, a bez nauki nie ma dążenia do utopijnej wizji raju dla ludzi. Książki o tematyce naukowej zawsze pisane są przez osoby, które w danym zakresie wiedzy są specjalistami. Im po prostu łatwiej jest pisać o rzeczach, na których się znają. Gdyby osobie, która interesuje się literatura,…

Czytaj dalej