Metody statystyczne w nauce i biznesie

Metody statystyczne w nauce i biznesie jako klucz do wiedzy.

Świat jest zbyt skomplikowany i zmienny by uchwycić jego przemiany i kierunek rozwoju gołym okiem. W celu sprawdzenia tendencji rozwoju, trendów i nieprzypadkowości zjawisk przeprowadza się zaawansowane eksperymenty i badania mające na celu zebranie informacji o tych zjawiskach. Zbieranie danych to trudny proces, można go zdefiniować jako zwykłe prasowanie sterty ciuchów. Kolekcjonowanie danych jest długotrwałym procesem mającym na celu zebranie odpowiedniej ilości danych o wybranym kawałku rzeczywistości. Jest to niezbędne do późniejszej statystyki analizy statystycznej będącej również długotrwałym procesem, ale mającym już raczej charakter tortu z wisienką na torcie niż prasowania sterty ubrań. Po co dane mają podlegać statystycznej analizie? W statystyce i weryfikacji prawidłowości chodzi o to, aby zjawisku nadać pewną strukturę funkcyjną z której można wnioskować o badanej zależności np. związku wieku osobniczego z wzrostem, który jest związkiem mającym charakter funkcji logarytmicznej. Wraz ze wzrostem wieku wzrasta wzrost lecz wraz ze wzrostem wieku dynamika wzrostu wzrostu jest słabsza. Żeby zweryfikować taką prostą zależność trzeba przetestować statystyczny model regresji weryfikujący logarytmiczną zależność. Tylko i wyłącznie dzięki dopasowaniu odpowiedniej funkcji korespondującej z rzeczywistą zależnością między wiekiem i wzrostem jest możliwa prawidłowa interpretacja badanego zjawiska. Oczywiście to jest bardzo prosta analiza i metoda statystyczna. W nauce i biznesie wykorzystuje się o wiele bardziej zaawansowane analizy i metody statystyczne mające na celu weryfikacje o wiele bardziej złożonych i skomplikowanych zjawisk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych.

Analizy statystyczne można wykorzystywać do wielu praktycznych celów. Tam gdzie są odpowiednie dane oraz wystarczająca ich ilość można wykonywać niezwykłe wynalazki które mogą pomagać ludziom w rozwiązywaniu wielu problemów. Np. aplikacje mające na celu poprawę jakości życia mogą analizować wprowadzone dane (przez użytkownika) dotyczące nastroju i napięcia. Po jakimś czasie uczenia się z tych danych, aplikacja może zwracać predykcję dotyczącą nastroju i napięcia w dniu następnym. Dzięki temu użytkownik może zaplanować sobie strategicznie zajęcia które pomogą mu poradzić sobie z trudnym czasem negatywnego nastroju oraz wykorzystać w pełni potencjał pozytywnego myślenia i samopoczucia. Właśnie dzięki analizie i metodzie statystycznej są możliwe tego typu wynalazki. Dzięki predykcji wynikającej z nagromadzenia danych o dynamice i kształcie przeżywanych emocji i nastrojów aplikacja (ze statystycznym rdzeniem) może dokonywać prognozy na postawie zaimplementowanej analizie  statystycznej szeregów czasowych. Taka zaawansowana statystyka zależnie od indywidualnego zróżnicowania osoby może zwracać bardzo dokładne predykcje dotyczące fluktuacyjnego charakteru przeżywanych nastrojów w krótkim czasie np. dwa, trzy dni lub nawet tygodnie do przodu. Korzyści wynikające z wykorzystywania analiz i metod statystycznych w taki sposób mówią same za siebie. Ten przykład dotyczy zwykłej aplikacji na telefonie. Co się jednak wydarzy jeśli zastosujemy takie analizy i metody statystyczne w produkcji albo w sklepach internetowych sprzedających produkty na wysoką skalę? Co się stanie kiedy wykorzystamy analizy i metody statystyczne do przewidywania nawilgocenia gruntów na podstawie danych ze zdjęć satelitarnych (tak, tak tych satelitów z kosmosu latających w około kuli ziemskiej). Prawdopodobnie zwiększy to jakość i ilość polonów rolniczych, a co za tym idzie? Znaczny wzrost zysków, zmniejszenie ryzyka związanego z źle zagospodarowanym obszarem rolniczym, niższe ceny produktów itp. itd. Te niesamowite korzyści wynikające z zaawansowanych analiz i metod statystycznych mają niebywałe zalety. Potencjalnie można je wykorzystać w każdej dziedzinie życia. Dzięki testowaniu aplikacji i urządzeń statystycznych możliwy będzie dynamiczny postęp w rozwoju udogodnień mających na celu poprawę życia osobistego i społecznego. W przeszłości był boom na programowanie. Teraz IT stało się standardem, który jest częścią naszego życia. Kolejnym boomem będą inteligentne rozwiązania dostarczane przez analizy statystyczne powiązane lub zagnieżdżone w inteligentnych również rozwiązaniach związanych z technologiami informatycznymi.

Co do rozwoju analiz danych statystycznych, algorytmów obliczeniowych i metod statystycznych podsumowujących liczby trzeba być bardzo optymistycznie nastawionym. Trend na nie na pewno nie spadnie. To będzie prawdopodobnie największy postęp i rozwój ludzkiego życia w parze z technologią. Musimy na to patrzeć tylko i wyłącznie z ekscytacją.

Szukasz firmy oferującej analizy i metody statystyczne? Sprawdź www.metodolog.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *