Statystyka w pracy magisterskiej

 Statystyka Dla kandydatów na studia magisterskie i doktoranckie Większość kandydatów magisterskich wymaga wskazówek dotyczących statystyk podczas studiów akademickich. Poziom złożoności, z jakim kandydaci na studia magisterskie muszą się zmierzyć w odniesieniu do testów statystycznych, jest znacznie lepszy w porównaniu do tego, co do tej pory zrobili. Biorąc pod uwagę projekty, nad którymi muszą pracować, uczeni…

Czytaj dalej

Statystyka

Statystyka szybka i dokładna Rozprawa Analiza danych stanowi oś, wokół której opracowywana jest cała rozprawa. Jeśli analiza danych nie jest wolna od błędów i jest prawidłowa, wyniki badań nie będą wiarygodne. Biorąc jednak pod uwagę złożoność większości projektów związanych z analizą danych, trudno jest uzyskać dokładne wyniki, jeśli nie znasz się na testach i narzędziach…

Czytaj dalej

Pomoc Statystyczna

Doradztwo w zakresie pomocy  statystycznej Nasi konsultanci statystyczni są dobrze przygotowani do obsługi Twoich potrzeb statystycznych. Używamy różnych pakietów oprogramowania () jako jednego z komponentów naszych usług analizy danych. Nasi konsultanci statystyczni są wykwalifikowani w różnych metodach statystycznych, takich jak podstawowe analizy opisowe, analizy czynnikowe, analizy skupień, wielowymiarowe analizy wariancji, regresje wielokrotne, regresje logistyczne, analizy wyników…

Czytaj dalej

Statystyki, analiza, obliczenia, hipotezy i wnioski

Statystyki, analiza, obliczenia, hipotezy i wnioski W niektórych naukach, posługujących się statystyką, na plan pierw­szy wysuwa się drugi z kolei zbiór problemów metodologicznych, tj. statystyka zmienności indywidualnej. Uprawia się ją, gdyż w pewnych wa­runkach zmienność indywidualna danego zjawiska zbliża się do tzw. roz­siewu prawdopodobnego. Jego kształtem idealnym jest tzw. krzywa dzwo­nowa, stanowiąca ilustrację geometryczną dwumianu…

Czytaj dalej

Kolokacja serwerów – cechy i korzyści

Kolokacja serwerów jest usługą wynajmu przestrzeni w serwerowni i udostępnieniu niezbędnej infrastruktury do pracy serwerów. Usługa ta polega na tym, że serwer należący do klienta jest umieszczany w serwerowni usługodawcy. Korzyści płynące z kolokacji serwera Klient korzystający z usługi kolokacji serwera otrzymuje: optymalne warunki do pracy swojego serwera – przede wszystkim temperaturę i wilgotność powietrza…

Czytaj dalej

Wybór serwera dla małej firmy

W przypadku wyboru serwera nie możemy kierować się jedynym utartym schematom postępowania, dlatego że wszystko zależy tak naprawdę od tego, dla jakiej domeny i dla jakiej firmy zakładamy pocztę. Będzie to miało przełożenie przede wszystkim na sposób konfiguracji serwera, jakim jest hosting cloud, a także na ilość kont pocztowych i sposób podpięcia ich do domeny….

Czytaj dalej

Elementy faktur bezwzględnie obowiązujące

Dzisiaj doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, że wiele zadań firmowych to zadania, które chcemy wykonać jak najszybciej, bo zadania te będą naprawdę bardzo trudne i często jest także tak, że zadania te nie są naszymi ulubionymi, a mimo to należy je zrobić, bo od tego właśnie zależy, czy będziemy dobrze prowadzić firmę, czy nie…

Czytaj dalej