Statystyka pytania na egzamin 4

– za pomocą wartości jakiej statystyki najczęściej podawane są wyniki Kruskalla – Wallisa, test Friedmana za pomocą wartości rozkładu normalnego standyryzowanego z, czyli o średniej 0 i odchyleniu stand 1 siła efektu i moc testu 7. Jakie są wartości d Cohena dla trzech poziomów wielkości efektu 0,2 słaby efekt, 0,5 – średni, 0,8 – duży…

Czytaj dalej

Statystyka pytania na egzamin 3

Temat 7: 2. Kiedy można popełnić błąd I rodzaju a kiedy błąd II rodzaju (s. 395) kwestionariusz psychologiczny on line  – błąd I rodzaju (alfa)- polega na odrzuceniu hipotezy zerowej wtedy, gdy powinna być przyjęta; to ogłaszanie zależności, których w rzeczywistości nie ma, tzw. błąd radykała. -błąd II rodzaju (beta)- polega na przyjęciu hipotezy zerowej…

Czytaj dalej

statystyka pytania na egzamin 2

13.jaka jest istotnosc wspolczynnika regresji ?przy pomocy jakiego testu ?- t Istotność współczynników regresji jest różna, to czy dany współczynnik istotnie różni się od zera czy nie sprawdza się przy pomocy testu t Studenta 14.jak oblicza sie standaryzacje zmiennych i kiedy? Każde dane można zawsze standaryzować. Wyniki pojedynczych osób zamienia się na wartości standaryzowane czyli…

Czytaj dalej

Statystyka pytania na egzamin

. Co jest celem rotacji varimax? 2. Co jest przyporządkowane każdej wartości zmiennej w histogramie skumulowanym? 3. Co należy obliczyć, aby określić siłę wpływu manipulacji eksperymentalnej w analizie wariancji? 4. Co oznacza pojęcie estymator efektywny? 5. Co oznacza wartość współczynnika tolerancji w analizie regresji bliska 1? 6. Co to jest macierz rotowanych składowych? 7. Czego…

Czytaj dalej