Wybór serwera dla małej firmy

W przypadku wyboru serwera nie możemy kierować się jedynym utartym schematom postępowania, dlatego że wszystko zależy tak naprawdę od tego, dla jakiej domeny i dla jakiej firmy zakładamy pocztę. Będzie to miało przełożenie przede wszystkim na sposób konfiguracji serwera, jakim jest hosting cloud, a także na ilość kont pocztowych i sposób podpięcia ich do domeny….

Czytaj dalej

Elementy faktur bezwzględnie obowiązujące

Dzisiaj doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, że wiele zadań firmowych to zadania, które chcemy wykonać jak najszybciej, bo zadania te będą naprawdę bardzo trudne i często jest także tak, że zadania te nie są naszymi ulubionymi, a mimo to należy je zrobić, bo od tego właśnie zależy, czy będziemy dobrze prowadzić firmę, czy nie…

Czytaj dalej

Analizy statystyczne na potrzeby firm

Osoby, które zajmują się opracowywaniem analiz statystycznych, zajmują się realizacją zleceń o zróżnicowanym charakterze. Te trafiają do nich od osób prywatnych. Nie brakuje i takich zleceń, które pochodzą od firm. Analizy statystyczne Poznań na potrzeby firm przygotowuje się w taki sam sposób, jak analizy do prac naukowych czy innych opracowań. W każdym przypadku koniecznym elementem…

Czytaj dalej

Statystyka pytania na egzamin 4

– za pomocą wartości jakiej statystyki najczęściej podawane są wyniki Kruskalla – Wallisa, test Friedmana za pomocą wartości rozkładu normalnego standyryzowanego z, czyli o średniej 0 i odchyleniu stand 1 siła efektu i moc testu 7. Jakie są wartości d Cohena dla trzech poziomów wielkości efektu 0,2 słaby efekt, 0,5 – średni, 0,8 – duży…

Czytaj dalej

Statystyka pytania na egzamin 3

Temat 7: 2. Kiedy można popełnić błąd I rodzaju a kiedy błąd II rodzaju (s. 395) kwestionariusz psychologiczny on line  – błąd I rodzaju (alfa)- polega na odrzuceniu hipotezy zerowej wtedy, gdy powinna być przyjęta; to ogłaszanie zależności, których w rzeczywistości nie ma, tzw. błąd radykała. -błąd II rodzaju (beta)- polega na przyjęciu hipotezy zerowej…

Czytaj dalej

statystyka pytania na egzamin 2

13.jaka jest istotnosc wspolczynnika regresji ?przy pomocy jakiego testu ?- t Istotność współczynników regresji jest różna, to czy dany współczynnik istotnie różni się od zera czy nie sprawdza się przy pomocy testu t Studenta 14.jak oblicza sie standaryzacje zmiennych i kiedy? Każde dane można zawsze standaryzować. Wyniki pojedynczych osób zamienia się na wartości standaryzowane czyli…

Czytaj dalej

Statystyka pytania na egzamin

. Co jest celem rotacji varimax? 2. Co jest przyporządkowane każdej wartości zmiennej w histogramie skumulowanym? 3. Co należy obliczyć, aby określić siłę wpływu manipulacji eksperymentalnej w analizie wariancji? 4. Co oznacza pojęcie estymator efektywny? 5. Co oznacza wartość współczynnika tolerancji w analizie regresji bliska 1? 6. Co to jest macierz rotowanych składowych? 7. Czego…

Czytaj dalej

Analiza statystyczna i jej zalety

Analiza statystyczna to ciężki orzech do zgryzienia – Powie student psychologii lub medycyny oraz świeżo upieczony doktorant. Analiza statystyczna – Badania naukowe i badania marketingowe są najczęściej wykonywanymi czynnościami w biznesie i polu akademickim. Wymagają one zazwyczaj doskonałego przygotowania w formie zaawansowanej metodologii i wykorzystania specjalistycznych urządzeń pomiarowych. Wiążą się z tym oczywiście wysokie nakłady finansowe…

Czytaj dalej

Metody statystyczne w nauce i biznesie

Metody statystyczne w nauce i biznesie jako klucz do wiedzy. Świat jest zbyt skomplikowany i zmienny by uchwycić jego przemiany i kierunek rozwoju gołym okiem. W celu sprawdzenia tendencji rozwoju, trendów i nieprzypadkowości zjawisk przeprowadza się zaawansowane eksperymenty i badania mające na celu zebranie informacji o tych zjawiskach. Zbieranie danych to trudny proces, można go…

Czytaj dalej

Analiza statystyczna

Analiza statystyczna – poddawanie analizie danych mogących nieść prawdę lub praktyczne zastosowanie. Analiza statystyczna wstęp – Opracowania naukowe pisane są przez specjalistów z określonej dziedziny wiedzy. Są to ludzie na tyle kompetentni i z dużą wiedzą, by byli oni w stanie redagować i tworzyć pozycje, na których będą bazować inni. W takich opracowaniach pojawiają się…

Czytaj dalej